ขออภัย เว็บไซต์กำลังปรับปรุง ระหว่างนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนคณฑีพิทยาคมได้ที่ https://www.facebook.com/khonteeschool/