ประกวดเต้น Cover Dance 2561

  วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนคณฑีิทยาคม มีคณะกรรมการให้คะแนนทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล และ นางสาวณิชาภา สมพร

  โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวันที่ 13 ธันวาคม (พรุ่งนี้) จะเป็นการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   

  Tel. 055 702 032 | Fax. 055 702 031 | Facebook

  999 หมู่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ลิขสิทธิ์ © 2566 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41. สงวนลิขสิทธิ์.
  จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
  © Your Company. All Rights Reserved.

  Free Joomla templates by L.THEME